Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Исраил

Watchtower Association of Israel, RA

PO Box 29345

61293 TEL AVIV

ISRAEL

+972 3-5164039

+972 54-5681911 (КИВ үчүн)

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00