Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Габон

Лес Тéмоинс де Жéһоваһ ду Ҹамероун

БП 889

ДУАЛА

КАМЕРУН

+237 233 821 830

+237 233 821 834

+237 699 995 502

+237 699 999 837

+001 914-​509-​0046 (Гејд: Телефон тәминатчыныздан асылы олараг, АБШ нөмрәси васитәсилә Камерун филиалына зәнҝ етмәк уҹуз баша ҝәлә биләр)

Иш вахты:

Базар ертәси—ҹүмә

07:45—12:00 вә 13:15—17:00