Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Боснија вә Һерсеговина

Jehovini svjedoci

p. fah 303

BiH-71000 SARAJEVO

BOSNIA AND HERZEGOVINA

+387 33-65-32-58

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00