Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Алманија

Jehovas Zeugen, Zweigbüro

65617 SELTERS

GERMANY

+49 6483-41-0

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00