Контентә кеч

  • «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын тәклиф едилмәси (Ниҝерија, Иданре)

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Ниҝеријада 3000 Падшаһлыг залынын тикинтиси тамамланды

Ниҝеријада Падшаһлыг залларынын тикинтиси илә бағлы әлдә олунан наилијјәтләри гејд етмәк үчүн хүсуси ҝөрүш кечирилиб. Ҝөрүшдә Јеһованын Шаһидләринин 1920-ҹи илдән бу јана ҝөрдүкләри ишләрин гыса тарихчәсиндән данышылыб.