Контентә кеч

  • Мүгәддәс Китаб өјрәдилир (Инҹәсәнәт сарајы, Мехико, Мексика)

  • Руһландырыҹы Мүгәддәс Китаб ајәси ҝөстәрилир (Сан-Мигел-де-Алленде, Гуанахуато, Мексика)

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Минләрлә инсан Мәркәзи Америка филиалыны зијарәт едир

Филиалы зијарәт етмәк үчүн бәзиләри мүәјјән гурбанлар верибләр. Чохлары кирајәләдикләри автобусларда ҝүнләрлә јол ҝәлиб. Бу әзијјәтләрә дәјәрди?

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Тәләбәләр Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалына екскурсија едибләр

Китабхана Ишләри вә Архившүнаслыг үзрә Милли Университетинин тәләбәләри Мексикадакы филиалымыза екскурсија едибләр.

ИҸТИМАИ-ФАЈДАЛЫ ФӘАЛИЈЈӘТ

Јеһованын Шаһидләри әтраф мүһити мүһафизә етдикләри үчүн мүкафат алырлар

Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы чапханасы артыг једдинҹи илдир ки, «Еколожи ҹәһәтдән тәмиз мүәссисә» сертификаты илә тәлтиф олунур.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Мексикада

Бир чох ҝәнҹләрин хидмәтләрини ҝенишләндирмәк үчүн һансы чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлдијини өјрән.