Контентә кеч

  • Мүгәддәс Китаб дәрси кечирилир (Самчеонг-донг, Сеул, Ҹәнуби Кореја)

  • «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрү тәклиф едилир (Даренҹи кәнди, Намһедо адасы, Ҹәнуби Кореја)

  • Чәлләкдән әрзаг ҝөтүрән ев саһибинә Мүгәддәс Китабдан хош хәбәр чатдырылыр (Нонсанси, Чунгнам, Ҹәнуби Кореја)

  • Јеһованын Шаһидләри иҹтимаи шаһидлик едирләр (Сеул, Ҹәнуби Кореја)