Контентә кеч

 • Илитса күчәсиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы тәгдим едилир (Загреб, Хорватија)

 • Јеһованын Шаһидләри «Илаһи мүждә» брошүрүнү тәгдим едир (Ровин, Хорватија)

 • Јеһованын Шаһиди «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы васитәсилә Мүгәддәс Китаб дәрси кечир (Ровин, Хорватија)

 • Јеһованын Шаһиди «Һәјати ваҹиб суаллара ким ҹаваб верә биләр?» буклетини тәгдим едир (Загреб, Хорватија)

 • Јеһованын Шаһидләри илаһи мүждәни бәјан едирләр (Хорватија, Загреб)

 • Јеһованын Шаһидләри гәдим Рома амфитеатры јахынлығында бир гадына «Ҝәләҹәк барәдә нә фикирләширсиниз?» адлы буклети тәгдим едирләр (Пула, Хорватија)

 • Јеһованын Шаһидләри Аллаһын Кәламындан хош хәбәри чатдырыр (Ровин, Хорватија)

Fast Facts—Хорватија

 • 4 284 889—Population
 • 5 206—Ministers who teach the Bible
 • 60—Congregations
 • 1 to 823—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population