Контентә кеч

  • Вестминстер көрпүсүндән кечән пијадаја тәблиғ едилир (Лондон, Инҝилтәрә)

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Челмсфорддакы вәһши тәбиәт горунур

Бөјүк Британијадакы Јеһованын Шаһидләри Ессекс графлығындакы Челмсфорд шәһәри јахынлығында јени филиалын тикинтисинә башламышлар. Вәһши тәбиәти горумаг үчүн онлар нәләр едирләр?

НӘШРИЈЈАТ ИШИМИЗ

Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә чатдырылан хош хәбәр

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә охујан вә ја данышан инсанлара чатдырмаг үчүн чох чалышырлар. Бунун сајәсиндә нәләр әлдә олунду?