Контентә кеч

  • Сена чајы јахынлығында Мүгәддәс Китабдан хош хәбәр чатдырылыр (Парис, Франса)

ИҸТИМАИ-ФАЈДАЛЫ ФӘАЛИЈЈӘТ

«Тоур де Франҹе»да етибар газандыран иштирак

Јеһованын Шаһидләри Франса әһалисинә үмид вә гәлб раһатлығы бәхш едән мүждәни чатдырмаг үчүн «Тоур де Франҹе» велојүрүшүндә мәрһәләләр арасы әдәбијјат арабалары гурурду.

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Мүгәддәс Китабдакы үмидвериҹи хәбәр Парисдә чатдырылыр

Јеһованын Шаһидләри Парисдә хүсуси кампанијада иштирак етди вә Мүгәддәс Китабын еколожи ҹәһәтдән тәмиз планетдә јашамаг барәдә үмидвериҹи хәбәрини инсанларла бөлүшдүләр.

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Франсада бәнзәрсиз Мүгәддәс Китаб сәрҝиси

Франсанын шималында кечирилән «Руан 2014» бејнәлхалг сәрҝисинә ҝәләнләр «Мүгәддәс Китаб — дүнән, бу ҝүн вә сабаһ» адлы ҹәлбедиҹи сәрҝијә бахдылар

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Азадлыгсевәрләрин Армадада ҝөрүшү

Јеһованын Шаһидләри Франсада кечирилән Армада фестивалына ҝәлән туристләрә пулсуз олараг Мүгәддәс Китаб нәшрләри тәклиф едирдиләр.