Контентә кеч

  • Транс-Авропа автомаҝистралынын Е40 маршрутунун машын дајанаҹағында Мүгәддәс Китабдан хош хәбәр чатдырылыр (Јаббеке, Белчика)

Fast Facts—Белчика

  • 11 322 088—Population
  • 25 480—Ministers who teach the Bible
  • 348—Congregations
  • 1 to 444—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population