Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Сиз әсил нүмунәсиниз!»

«Сиз әсил нүмунәсиниз!»

СИҸИЛИЈАНЫН Сапонара шәһәриндәки Јеһованын Шаһидләри әразидә баш вермиш дашгындан сонра ҝөстәрдикләри көмәјә ҝөрә тәшәккүрнамә илә тәлтиф олунублар.

2011-ҹи ил нојабр ајынын 22-дә Мессина әјаләтинин бәзи шәһәр вә кәндләрини ҝүҹлү сел басмышды. Һәмин ахшам Сапонарада баш вермиш сүрүшмә нәтиҹәсиндә, бир ушаг да дахил олмагла, 3 нәфәр һәјатыны итирмишди.

Фәлакәтдән сонра Јеһованын Шаһидләри даһа чох хәсарәт алмыш әразиләри чиркаб вә дағынтылардан тәмизләмәк үчүн көнүллүләрдән ибарәт тәҹһиз олунмуш дәстәләр тәшкил етдиләр.

Бу дәстәләр јерли һакимијјәтлә әмәкдашлыг едир вә даһа чох тәләбат олан әразиләрдә көмәк едирдиләр. Онлар вәзијјәт нормаллашандан сонра да көмәклик ҝөстәрмәјә давам едирдиләр. Бу ишләрә 50—80 Шаһид гошулмушду вә онлардан бәзиләри тәхминән 100 километр узаглыгдан ҝәлмишдиләр.

Тәбии фәлакәтин баш вердији әразинин сакинләри Јеһованын Шаһидләринә өз миннәтдарлыгларыны билдирмишдиләр. Иҹра башчысы дөнә-дөнә: «Сиз әсил нүмунәсиниз», — дејирди.

Беш ајдан сонра иҹра һакимијјәтинин шура үзвү Фабио Винчи Јеһованын Шаһидләринин јерли јығынҹағына рәһбәрлијин адындан тәшәккүрнамә тәгдим етди.