Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дашгын заманы көмәк етдикләри үчүн Маҹарыстандакы Јеһованын Шаһидләри тәриф алдылар

Дашгын заманы көмәк етдикләри үчүн Маҹарыстандакы Јеһованын Шаһидләри тәриф алдылар

Ҝүҹлү лејсан јағышлары нәтиҹәсиндә 2013-ҹү илин ијун ајында Мәркәзи Авропада чајлар мәҹрасындан чыхмышды. Дунај чајы галхараг индијәдәк гејдә алынмыш ән јүксәк һәддә чатмышды.

Ишин тәҹили олдуғуну нәзәрә алараг Маҹарыстанын Инсан Ресурслары Назирлији Јеһованын Шаһидләринин Маҹарыстан филиалындан дашгынын төрәтдији фәсадлары арадан галдырмаг ишиндә көмәк истәмишди. Филиал Дунај чајы бојунҹа јерләшән јығынҹаглары јерли һакимијјәт органларынын дашгынын гаршысыны алмаг үчүн тәшкил етдији ишләрдә иштирак етмәјә сәсләмишди.

Јығынҹаглар бөјүк һәвәслә һај вермишдиләр. Бир нечә ҝүн әрзиндә 72 јығынҹагдан олан 900-дән чох Јеһованын Шаһиди чајын кәнарларыны бәркитмәк ишиндә иштирак етмишди. Онлара дејилмишди ки, јахаларына үстүндә «Јеһованын Шаһидләри», һәмчинин өзләринин вә шәһәрләринин ады јазылмыш плакет тахсынлар.

Бир шәһәрдә Маҹарыстан Гырмызы Хач Ҹәмијјәтинин нүмајәндәси јығынҹаға нөвбәти сөзләри јазмышды: «Бу ҹүр бирлијә вә көмәјә һазырлыг руһуна чох надир һалларда раст ҝәлинир, һәлә нә гәдәр јол гәт етмәјинизи демирик. Сизә чох миннәтдарыг, сиз бөјүк һөрмәтә лајигсиниз. Фәхрлә гејд етмәк истәјирәм ки, шәһәримиздә ҝөзәл нүмунә гојмусунуз!»

Тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкмишләрә јардым тәшкилатынын сәдри, Маҹарыстан Парламентинин үзвү ҝөстәрдикләри көмәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләринин филиалына миннәтдарлыг мәктубу ҝөндәрмишди.