Бу видеочархда Јеһованын Шаһидләринин Уорвикдәки (Нју-Јорк) јени баш идарәсинин тикинтисинин неҹә сүрәтлә ирәлиләдијинә баха биләрсиниз.