Контентә кеч

Британија шәкил сәрҝиси 1 (Јанвар — август 2015)

Британија шәкил сәрҝиси 1 (Јанвар — август 2015)

Британијадакы Јеһованын Шаһидләри Милл Һиллдә (Лондон) јерләшән филиалларыны орадан тәхминән 70 километр шәргә, Челмсфорд шәһәри јахынлығындакы Ессексә көчүрүрләр. 2015-ҹи ил јанвар — август ајлары әрзиндә ишчиләр тикинти лајиһәсинин башламасы үчүн һазырлыг ҝөрмүшләр.