Јеһованын Шаһидләри һәр ил Иса пејғәмбәрин тапшырдығы кими онун өлүмүнү јад едирләр (Лука 22:19, 20). Биз сизи бу ваҹиб мәрасимә сәмими-гәлбдән дәвәт едирик. Орада Иса пејғәмбәрин һәјатынын вә өлүмүнүн сизә һансы аидијјәти олдуғуну өјрәнәҹәксиниз.