Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

17 ФЕВРАЛ 2014-ҸҮ ИЛ
ФИЛИППИН

Сон вәзијјәт: «Һаијан» супертајфунундан сонра Јеһованын Шаһидләри гүввәләрини сәфәрбәр едибләр

Сон вәзијјәт: «Һаијан» супертајфунундан сонра Јеһованын Шаһидләри гүввәләрини сәфәрбәр едибләр

МАНИЛА, Филиппин. Супертајфун «Һаијан»ын Филиппинә вурдуғу бөјүк зәрәрин арадан галдырылмасы үчүн Јеһованын Шаһидләри арды кәсилмәјән бејнәлхалг јардым кампанијасы тәшкил едибләр.

Јеһованын Шаһидләринин Маниладакы филиалы фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым ишләрини сүрәтләндирмәк мәгсәдилә беш јардым комитәси јарадыб. Мәркәзи Филиппинә 190 тондан чох һуманитар јардым ҝөндәрилиб. Ән азы, он өлкәдән олан Јеһованын Шаһидләри өз көмәјини тәклиф едиб. Көнүллүләр 2000-дән чох евин тәмир едилмәсиндә, јенидән тикилмәсиндә көмәк едир, еләҹә дә тибби јардым ҝөстәрир.

Тәхминән 225 адам һәлә дә Шаһидләрин Калбајог (Самар адасы) шәһәринин јахынлығында јерләшән дүшәрҝәдә гурдуглары чадырларда јашајыр. Бура сығынанларын тәгрибән 15—20 фаизи Јеһованын Шаһиди дејил.

Индијә гәдәр баш вермиш ән ҝүҹлү фыртыналардан бири олан «Һаијан» тајфуну нәтиҹәсиндә өләнләрин сајы 6201-ә чатыб, 1785 нәфәр исә һәлә дә иткин дүшмүш һесаб едилир. Тәхминән 28 000 инсан јараланыб, бир милјондан чох евә исә зәрәр дәјиб. Јеһованын Шаһидләринин Филиппин филиалы тәсдигләјиб ки, 33 Шаһид өлүб, иткин дүшән 10 нәфәрин исә өлдүјү еһтимал едилир.

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон тәбии фәлакәтин гурбанларына баш чәкир.

2013-ҹү ил декабр ајынын 7-си Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон једди ҝүн әрзиндә зәрәр дәјмиш беш әјаләтә баш чәкиб. О дејиб: «Филиппинин бир чох сакинләри һәлә дә “Һаијан” тајфунунун фаҹиәви нәтиҹәләрини һисс едирләр; лакин биз бундан сонра да фәлакәтин гурбанларына һуманитар јардым ҝөстәрмәк, ишчи гүввәси илә тәмин етмәк вә тәсәлли вермәк нијјәтиндәјик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: 1 718 560 5000

Филиппин: Дин Ҹејсек, тел.: +63 2 411 6090