Контентә кеч

Филиппин

21 ЈАНВАР 2015-ҸИ ИЛ

Һаијан тајфунундан бир ил сонра зәрәрчәкәнләр јени евләринә көчдүләр

Јеһованын Шаһидләри Супертајфун Һаијандан сонра бир илдән аз мүддәтдә 750-јә јахын еви тикмәк вә ја бәрпа етмәк үчүн ҝенишмигјаслы тикинти ишинә башлады.

17 ФЕВРАЛ 2014-ҸҮ ИЛ

Сон вәзијјәт: «Һаијан» супертајфунундан сонра Јеһованын Шаһидләри гүввәләрини сәфәрбәр едибләр

Тәбии фәлакәтдән әзијјәт чәкән филиппинлиләрә даима јардым ҝөстәрилир: фәлакәт зонасына ишчи гүввәси вә 190 тон һуманитар јардым ҝөндәрилиб.