Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

21 НОЈАБР 2014-ҸҮ ИЛ
УКРАЈНА

Јеһованын Шаһидләри минләрлә Украјна гачгынына јардым тәшкил едир

Јеһованын Шаһидләри минләрлә Украјна гачгынына јардым тәшкил едир

ЛВОВ, Украјна. Јеһованын Шаһидләри Украјнанын шәргиндә башламыш мүһарибә нәтиҹәсиндә евләриндән дидәрҝин дүшмүш диндашларына јардым ҝөстәрмәјә давам едирләр.

Тәхминән 7500 Јеһованын Шаһиди мүһарибә зонасыны тәрк етмәли олмушдур. Онлардан 4000-нә јахын адама Јеһованын Шаһидләринин Лвовдакы филиалы тәрәфиндән тәшкил едилмиш једди јардым комитәси јардым ҝөстәрир. Галанларына исә Украјнада вә Русијада јашајан гоһумлары вә һәмиманлылары сығынаҹаг вериб. Даһа алты јардым комитәси һәлә дә мүһарибә зонасында јашајан 17 500-дән чох Јеһованын Шаһидинә көмәк едир.

Семјоновка кәндиндә (Донетск вилајәти) јерләшән бу ев дә дахил олмагла, бир нечә Јеһованын Шаһидинин еви бомба партлајышы нәтиҹәсиндә дағылмышды.

Лвов филиалынын рәсми мәлуматына әсасән, мүһарибә башлајандан алты Јеһованын Шаһиди һәјатыны итирмишдир. Онлардан бири 2014-ҹү ил ијун ајынын 17-си Краматорскда, автомобилинин јанында бомба партламасы нәтиҹәсиндә вәфат етмишдир. Донетск, Славјанск, Роскошное вә Луганскда јашајан диҝәр беш нәфәр дә бомба партлајышы нәтиҹәсиндә һәјатыны итирмишдир.

Филиал һәмчинин Јеһованын Шаһидләринин ибадәт јерләрини вә евләрини бәрпа етмәк ишинә дә рәһбәрлик едир.

Јеһованын Шаһидләри Славјанск шәһәриндәки евин учмуш дамыны тәмир едирләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Украјна: Васил Кобел, тел.: +38 032 240 9323