Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Русија

14NW123W

14NW123W

2014-ҹү ил ијулун 28-иТаганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһиди илә әлагәдар 15 ајдыр ки сүрән ҹинајәт иши илә бағлы гәрар чыхараҹаг. Таганрог һөкумәт органлары Јеһованын Шаһидләринә гаршы ҹинајәт иши галдырыблар: онлар дини ҝөрүшләрин тәшкил едилмәсиндә, бу ҝөрүшләрдә иштирак етмәкдә вә иманларыны башгалары илә бөлүшмәкдә иттиһам олунурлар, һалбуки бунлар бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринин ади мәшғулијјәтләридир. Әҝәр Таганрог мәһкәмәси онлары тәгсирли билсә, бу, Русија һөкумәт органлары үчүн иманларына етигад етдикләринә ҝөрә Русијанын диҝәр реҝионларында Јеһованын Шаһидләринә гаршы ҹинајәт иши галдырмаг үчүн преседент олаҹаг.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Русија: Григори Мартынов, тел.: +7 812 702 2691