Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

3 ИЈУЛ 2014-ҸҮ ИЛ
МЕКСИКА

Јеһованын Шаһидләри китаб вә журнал сәрҝисиндә иштирак етдиләр

Јеһованын Шаһидләри китаб вә журнал сәрҝисиндә иштирак етдиләр

МЕХИКО ШӘҺӘРИ. Јеһованын Шаһидләри Мексика Полиграфија Сәнајесинин Милли Палатасынын тәшкилатчылығы илә кечирилән I Иҹтимаи Китаб Сәрҝи-Јармаркасына гатылмышдылар. Милли Палатанын 50 иллији илә әлагәдар тәшкил олунан бу сәрҝи 2014-ҹү ил апрелин 25-дән мајын 4-дәк Мехико Бејнәлхалг Тиҹарәт Мәркәзиндә кечирилмишди вә орада 150 нәшријјат еви иштирак етмишди. Сәрҝијә 20 000-ә јахын инсан баш чәкмишди.

Јеһованын Шаһидләри өз ҝушәләриндә Мүгәддәс Китаба әсасланан мүхтәлиф китаблар, журналлар вә видеоматериаллар сәрҝиләмишдиләр. Онлар һәмчинин инсанлары бу нәшрләрин електрон форматларда 650-дән чох дилдә јерләшдији рәсми www.jw.org сајтлары илә дә таныш едирдиләр. Сәрҝијә ҝәләнләр Јеһованын Шаһидләриндән 1600 әдәд әдәбијјат ҝөтүрдүләр. Һәтта бәзиләри онлара евләриндә баш чәкмәләрини хаһиш етдиләр. Һәмишәки кими, Јеһованын Шаһидләри бу әдәбијјатлары вә Мүгәддәс Китаб дәрсләрини пулсуз тәклиф едирдиләр.

Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы тәмсилчиси Гамалиел Камарилло деди: «Ҝушәмизә бу гәдәр инсанын баш чәкдијини ҝөрәндә чох севинирдик. Онлар Мүгәддәс Китабла вә jw.org сајтымызла марагланырдылар. Фикримизҹә, бу сәрҝидә иштирак етмәјимиз иҹтимаијјәтин рифаһына хидмәт едир, чүнки мәшғул инсанларын бу дәјәрли мәнбәләрә мүраҹиәт етмәк имканлары јараныр. Биз сәрҝинин нәтиҹәләриндән хејли разыјыг».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: +1 718 560 5000

Мексика: Гамалиел Камарилло, тел.: +52 555 133 3048