Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

29 АПРЕЛ 2013-ҸҮ ИЛ
АРҜЕНТИНА

Арҝентинада дашгынлар

Арҝентинада дашгынлар

2 апрел 2013-ҹү ил тарихиндә Буенос-Ајрес вә Ла-Плата шәһәрләриндә ҝүҹлү лејсан јағышлары нәтиҹәсиндә дашгынлар баш вермишди. Күтләви информасија васитәләринин вердији мәлумата әсасән, 57 нәфәр һәјатыны итирмишди. 500-ә јахын Јеһованын Шаһиди дашгындан зәрәр чәкмиш вә тәхминән 200 нәфәри евакуасија етмәк зәрурәти јаранмышды. Тәбии фәлакәтләрдән зәрәр чәкәнләрә јардым ишләринин бир һиссәси олараг, Арҝентинадакы Јеһованын Шаһидләри мәсиһчи олуб-олмамаларындан асылы олмајараг, зәрәрчәкәнләрә 30 280 литр ичмәли су, 30 тон әрзаг, јүзләрлә јорған-дөшәк вә јастыглар ҝөндәрибләр. Шаһидләр арасындан олан јүзләрлә көнүллү фәлакәтин нәтиҹәләрини арадан галдырмагда вә бәрпа ишләриндә өз көмәкләрини әсирҝәмәмишдир. Бәзиләри һәтта тәхминән 500 километр узаглыгдан ҝәлмишдиләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: Ҹ. Р. Браун, мәлумат хидмәти, тел: +1 718 560 5000

Арҝентина: Анхел Маттиасси, тел: +54 15 5424 9071