Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

8 ИЈУН 2017
Русија

Русија Президенти Владимир Путин Јеһованын Шаһиди олан бир аиләни «Валидејн шөһрәти» ордени илә тәлтиф етди

Русија Президенти Владимир Путин Јеһованын Шаһиди олан бир аиләни «Валидејн шөһрәти» ордени илә тәлтиф етди

НЈУ-ЈОРК, 2017-ҹи ил 31 мај. Москва Кремлиндә кечирилән мәрасимдә Русија Президенти Владимир Путин Карелијадан олан Јеһованын Шаһидләрини — сәккиз ушаглы Валери вә Татјана Новик аиләсини «Валидејн шөһрәти» ордени илә тәлтиф едиб.

Мәрасим Кремлдә Бејнәлхалг Ушаглар Ҝүнү әрәфәсиндә кечирилди.

«Валидејн шөһрәти» ордени 2008-ҹи илин мај ајында президент фәрманы илә тәсис олунуб. Бу орден аиләсинин сағламлығына, тәһсилинә, һәмчинин физики, әгли вә мәнәви инкишафына бөјүк гајғы ҝөстәрән вә ән азы једди ушаг саһиби олан валидејнләрә тәгдим олунур. «Валидејн шөһрәти» ордени аилә институтуну мөһкәмләндирмәкдә нүмунәви сајылан валидејнләрә верилир.

Президент Путин тәрәфиндән «Валидејн шөһрәти» орденинин медалы илә тәлтиф олунан сәккиз ушаг атасы Валери Новик.

Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинин нүмајәндәси Дејвид Семониан дејир: «Биз бу мүкафаты Јеһованын Шаһидләринин Мүгәддәс Китаб әсасында вердикләри тәлимин валидејнләрә вә онларын ушагларына нәинки Русијада, һәтта бүтүн дүнјада нүмунәви вәтәндаш олмасына көмәк етдијинин тәсдиги олараг гәбул едирик. Үмидварыг ки, Русија Али Мәһкәмәси 2017-ҹи ил 17 ијул тарихиндә Русијадакы Јеһованын Шаһидләринин Идарә Мәркәзинин фәалијјәтинә гадаға гојулмасы илә бағлы гәрара јенидән бахаркән, президент Владимир Путин тәрәфиндән верилән бу мүкафат нәзәрә алынаҹаг».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг мәлумат хидмәти: Дејвид Семониан, Иҹтимаи әлагәләр шөбәси, тел.: +1 845 524 3000