ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Лука 11:28)

 1. 1. Гулаг асаг Аллаһын әмринә биз,

  Онун Сөзү зүлмәтдә бир чыраг.

  Бу һәјатдан мәмнунлуг биз дујарыг,

  Һәр кәлмәјә там әмәл ејләсәк.

  НӘГАРӘТ

  Даим гулаг ас Рәббә,

  Һај вер Онун сөзүнә.

  О, сәадәт бәхш ејләр өмрүнә,

  Һај вер Онун сөзүнә.

 2. 2. Гаја үстә гојулан бир тәмәлтәк

  Бизи һәјат тәрзимиз горујар.

  Әмәл етсәк Мәсиһин сөзүнә биз,

  Онда һәјат өзүлү бәрк олар.

  НӘГАРӘТ

  Даим гулаг ас Рәббә,

  Һај вер Онун сөзүнә.

  О, сәадәт бәхш ејләр өмрүнә,

  Һај вер Онун сөзүнә.

 3. 3. Ағаҹ сулар јанында әкиләрсә,

  Мөвсүмүндә барыны о верәр.

  Гулаг ассаг Аллаһа бир өвладтәк,

  О, әбәди немәтләр бәхш ејләр.

  НӘГАРӘТ

  Даим гулаг ас Рәббә,

  Һај вер Онун сөзүнә.

  О, сәадәт бәхш ејләр өмрүнә,

  Һај вер Онун сөзүнә.