ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(2 Коринфлиләрә 4:6)

 1. 1. Зүлмәтә гәрг олуб дүнја,

  Бир үмид һәлә вар.

  Ачылыр јепјени сәһәр,

  Ҝеҹәјә нур сачар.

  НӘГАРӘТ

  Ҝүнтәк бәрг вурараг

  Хош мүждәмиз зүлмәтдән

  Үмидлә нур верир.

  О, сүбһ шәфәгитәк

  Санки доғур үфүгдән,

  Ҝеҹә битир.

 2. 2. Ојансын гој бүтүн дүнја

  Гәфләт јухусундан.

  Аздыр вахт, көмәклик едәк,

  Алсынлар пај нурдан.

  НӘГАРӘТ

  Ҝүнтәк бәрг вурараг

  Хош мүждәмиз зүлмәтдән

  Үмидлә нур верир.

  О, сүбһ шәфәгитәк

  Санки доғур үфүгдән,

  Ҝеҹә битир.