ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Мәтта 22:37)

 1. 1. Гој көнлүм Рәбби севсин,

  Һеј Ондан һикмәт алсын.

  Нәғмәли дилим мәним,

  Танрыма һәмдләр десин.

 2. 2. Гој бүтүн ҹаным-ганым

  Әмринә бағлы галсын.

  Гој малым вә сәрвәтим

  Һеј Сәнә хидмәт етсин.

 3. 3. Һәср етдим мән өмрүмү,

  Шад етмәкчүн көнлүнү.

  Мән елә аддым атым,

  Даим саф ешгин дадым.

(Һәмчинин бахын: Зәб. 40:8; Јәһ. 8:29; 2 Кор. 10:5.)