ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(1 Салоникилиләрә 5:18)

 1. 1. Јеһова, Сәнә шүкр олсун һәр заман,

  Олурсан бизә дар ҝүндә һајан.

  Бизә Сән дуа әнамын бәхш етдин,

  Фәрјад едәндә көмәјә јетдин.

 2. 2. Јеһова, јерә ҝөндәрдин Исаны,

  Галды о, садиг, уҹалтды Сәни.

  Сәнә шүкр олсун, бизләри әфв етдин,

  Сонсуз мәһәббәтлә бизи севдин.

 3. 3. Тәблиғ ишини Сән бизә тапшырдын,

  Шәрәфдир бәјан ејләмәк адын.

  Сәнә шүкр олсун, битәҹәк дәрд-ситәм,

  Ҹәннәт олаҹагдыр бүтүн аләм.

(Һәмичинин бахын: Зәб. 50:14; 95:2; 147:7; Кол. 3:15.)