ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Ваиз 7:1)

 1. 1. Һәр ҝүн истәрик Рәббә садиг галаг,

  Јахшы ада биз ҝәрәк саһиб олаг.

  Аллаһ разы галар, ҝөрсәк дүзҝүн ишләр,

  Бизә бахыб О, чох севинәр.

 2. 2. Дүнја истәр ки, шөһрәт әлдә едәк,

  Вар-дөвләтә биз һәсрәтлә ҝөз дикәк.

  Дүнјајла дост олсаг, тапмарыг һеч фајда,

  Узаг дүшәрик Јеһовадан.

 3. 3. Истәрик даим Рәббә лајиг олаг,

  Тәмиз бир адла јаддашында галаг.

  Олаг јахшы рәфиг, галаг Она садиг,

  Јахшы ада биз олаг саһиб.