ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Мәсәлләр 14:26)

 1. 1. Еј лүтфкар Јеһова, Сән бизә

  ҝерчәк үмид вердин.

  О, начар гәлбә чарәдир,

  ҝәрәк дүнја билсин.

  Гајғылар артыр ҝүнү-ҝүндән,

  тәлаша сәбәб олур.

  Парлајан үмид дә санки

  јаваш-јаваш сөнүр.

  НӘГАРӘТ

  Сән ҝүҹүм, үмидим,

  тәк ҝүвәнҹ јерим.

  Гојмазсан мөһтаҹ дар ҝүндә.

  Мүждәни јајанда

  архајынам мән,

  Горхмарам Сәнин сајәндә.

 2.  2. Еј Јеһова, Сән олдун һајан

  Бизә чәтин анда.

  Овутдун бизи севҝинлә

  Динҹлик тапдыг Сәндә.

  Бир заман сөнән һәмин үмид

  Јенидән шөлә сачыр.

  Гулларын бөјүк сәбатла

  Адын бәјан едир.

  НӘГАРӘТ

  Сән ҝүҹүм, үмидим,

  тәк ҝүвәнҹ јерим.

  Гојмазсан мөһтаҹ дар ҝүндә.

  Мүждәни јајанда

  архајынам мән,

  Горхмарам Сәнин сајәндә.