ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Мәтта 25:34—40)

 1. 1. Мәсиһин сәмави ҝәлинијлә бирҝә

  Шаһидләр чалышыр чијин-чијинә.

  Онлара едилән јахшылыг һеч заман,

  Иса Мәсиһин јајынмаз ҝөзүндән.

  НӘГАРӘТ

  «Тәсәлли верәндә сизләр онлара,

  Тәсәлли вердиниз елә бил мәнә.

  Онларчүн зәһмәт чәкәндә үрәкдән,

  Гуллуг етдиниз елә бил мәнә,

  Гајғымы чәкдиниз елә бил мәним».

 2. 2. «Аҹ-сусуз оланда гејдимә галдыныз,

  Мән корлуг чәкәндә тәк гојмадыныз».

  «Бунлары нә заман ејләдик?» — соранда,

  Һәмин вахт Падшаһ дејәҹәк онлара:

  НӘГАРӘТ

  «Тәсәлли верәндә сизләр онлара,

  Тәсәлли вердиниз елә бил мәнә.

  Онларчүн зәһмәт чәкәндә үрәкдән,

  Гуллуг етдиниз елә бил мәнә,

  Гајғымы чәкдиниз елә бил мәним».

 3. 3. «Там садиг галдыныз, јајдыныз сиз мүждә

  Руһла мәсһ олунмуш нөкәрлә бирҝә.

  Ҝәлин, еј гулларым, јери алын мирас», —

  Һәлим кәсләрә дејәҹәкдир Падшаһ.

  НӘГАРӘТ

  «Тәсәлли верәндә сизләр онлара,

  Тәсәлли вердиниз елә бил мәнә.

  Онларчүн зәһмәт чәкәндә үрәкдән,

  Гуллуг етдиниз елә бил мәнә,

  Гајғымы чәкдиниз елә бил мәним».