ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Вәһј 11:15)

 1. 1. Вәсф ејләјәк Мәсиһи,

  Одур тахт-таҹ саһиби.

  Һөкм едәҹәк ҝөјләрдән шаһ Иса.

  Һамы Рәбби уҹалтсын,

  Һәмди-шүкран сөјләсин.

  Тахты-рәван һазырдыр,

  шаһ чыхыб тахта.

  НӘГАРӘТ

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк һагг-әдаләт.

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк сонсуз һәјат.

  Мәдһ едәк Худавәнди биз,

  Лүтф едиб О, мәһәббәт.

 2. 2. Шаһ — ихтијар саһиби,

  Мәһв едәҹәк пислији.

  Јох олаҹаг Шејтанын дүнјасы.

  Бу мүждәни биз јајаг,

  Һәр инсана чатдыраг.

  Вахт јетишиб,

  гој һәлимләр сечим етсин.

  НӘГАРӘТ

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк һагг-әдаләт.

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк сонсуз һәјат.

  Мәдһ едәк Худавәнди биз,

  Лүтф едиб О, мәһәббәт.

 3.  3. Шаһ Мәсиһә баш әјәк,

  Одур падшаһ, ҹар чәкәк.

  О, Аллаһын адындан һөкм едәр.

  Һәмд сөјләјиб уҹадан,

  Лүтф диләјәк Аллаһдан.

  Шаһ гүдрәтилә

  чалаҹаг бөјүк зәфәр.

  НӘГАРӘТ

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк һагг-әдаләт.

  Бу Падшаһлыг нә едәҹәкдир?

  Бәхш едәҹәк сонсуз һәјат.

  Мәдһ едәк Худавәнди биз,

  Лүтф едиб О, мәһәббәт.

(Һәмчинин бахын: 2 Ишм. 7:22; Дән. 2:44; Вәһј 7:15.)