ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Сәфәнја 2:3)

 1. 1. Будур, халглар галхыр,

  Рәббә асилик едир.

  Фани инсан ағалығы

  Рәббин һөкмүјлә битир.

  Бах деврилир шаһлар,

  Хәҹил олаҹаг онлар.

  Мәсиһ фатеһтәк зәфәр чалыб,

  Һаггы едәр бәргәрар.

  НӘГАРӘТ

  Хилас үчүн Рәббә сығын,

  Јеһовадыр ҝүвәнҹ јерин.

  Сәдагәт ҝөстәр,

  О олар сипәр,

  Даим тут һаггын тәрәфин.

  Сахлар сәни пәнаһында

  Вәфалы Рәббин.

 2.  2. Ҹар чәкилир мүждә,

  Сечим вардыр һәр кәсдә.

  Севирсә әҝәр Аллаһы,

  Ејләр иман һәр бәндә.

  Чох сәрт олса сынаг,

  Ҝәрәк биз горхмаз олаг.

  Јеһова чәкмир нәзәрини

  Бизә арха дураҹаг.

  НӘГАРӘТ

  Хилас үчүн Рәббә сығын,

  Јеһовадыр ҝүвәнҹ јерин.

  Сәдагәт ҝөстәр,

  О олар сипәр,

  Даим тут һаггын тәрәфин.

  Сахлар сәни пәнаһында

  Вәфалы Рәббин.