ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(1 Коринфлиләрә 14:33)

 1. 1. Аллаһын халгыјыг ҹүмлә-ҹаһанда,

  Биз тәблиғ едирик Падшаһлыг һагда.

  Халгымыз низамла ирәли ҝедир,

  Бурада бирлик вар, һамы һәмфикир.

  НӘГАРӘТ

  Һагг-Аллаһа биз там сәдагәтлә,

  Даим хидмәт едәк.

  Рәбб һифз едәндир, чох шәфгәтлидир,

  Биз табе олаг ҝәрәк.

 2. 2. Аллаһын руһу вә ағыллы нөкәр,

  Һәр ишдә һикмәтлә рәһбәрлик верәр.

  Шад олар Јеһова биз мәтин олсаг,

  Һәр јанда ҝәл шөвглә мүждәни јајаг!

  НӘГАРӘТ

  Һагг-Аллаһа биз там сәдагәтлә,

  Даим хидмәт едәк.

  Рәбб һифз едәндир, чох шәфгәтлидир,

  Биз табе олаг ҝәрәк.

(Һәмчинин бахын: Лука 12:42; Ибр. 13:7, 17.)