ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(2 Бутрус 3:15)

 1. 1. Еј Рәбб Јеһова, Күлл-Ихтијар,

  Сән сәбрини етдин изһар.

  Шәр һазырда түғјан едир,

  Ҹәми бәшәр әзаб чәкир.

  Сән ләнҝимәзсән, еј Јарадан,

  Чүнки долубдур сәбир касан.

  НӘГАРӘТ

  Сәбрин үчүн биз шүкр едәк,

  Пак адына шәрәф ҝәтирәк.

 2. 2. Мин ил Сәнин үчүн, еј Гадир,

  Санки бир ҝүндүр, тез кечир.

  Вахт аз галыб бөјүк ҝүнә,

  Тез кечәҹәк бу зәманә.

  Сән ҝүнаһа етсән дә нифрәт,

  Әфв диләјән ҝөрәр инајәт.

  НӘГАРӘТ

  Сәбрин үчүн биз шүкр едәк,

  Пак адына шәрәф ҝәтирәк.

(Һәмчинин бахын: Нәһ. 9:30; Лука 15:7; 2 Бут. 3:8, 9.)