ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Зәбур 19)

 1. 1. Јеһова хәлг етди ҝөјү, јери,

  Халигинә хилгәт шөһрәт верир.

  Ҝеҹә, ҝүндүз сәссиз олса белә,

  Худавәндин шанын бәјан ејләр.

  Ҝеҹә, ҝүндүз сәссиз олса белә,

  Худавәндин шанын бәјан ејләр.

 2. 2. Аллаһ хофу ҝерчәк һикмәт верәр,

  Һәр аддымда Сөзү чыраг олар.

  Рәббин әмри верир ҹана гүввәт,

  О, гызылдан да гијмәтли сәрвәт.

  Рәббин әмри верир ҹана гүввәт,

  О, гызылдан да гијмәтли сәрвәт.

 3. 3. Сәнсиз һәјат нә пуч иди, Рәббим,

  Мәна гатды өмрә Сөзүн Сәнин.

  Шанлы адын уҹа тутан инсан

  Хәҹаләтли олмаз һеч бир заман.

  Шанлы адын уҹа тутан инсан

  Хәҹаләтли олмаз һеч бир заман.

(Һәмчинин бахын: Зәб. 12:6; 89:7; 144:3; Ром. 1:20.)