Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ҺӘВАРИЛӘРИН ИШЛӘРИ 1—3

Мәсиһи јығынҹағы мүгәддәс руһ алыр

Мәсиһи јығынҹағы мүгәддәс руһ алыр

2:1—8, 14, 37, 38, 41—47

Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Јерусәлимә башга өлкәләрдән чохлу јәһуди ҝәлмишди (Һв 2:9—11). Онлар Төврата риајәт етсәләр дә, ола билсин, өмрү боју башга өлкәдә јашамышдылар (Әр 44:1). Буна ҝөрә дә, јәгин ки, бәзиләри јәһудидән чох јашадығы өлкәнин адамларына охшајыр, онлар кими данышырды. Бу чохмилләтли издиһамдан 3000 нәфәр вәфтиз олунду, беләликлә дә, мәсиһи јығынҹағында бирдән-бирә мүхтәлифлик јаранды. Мүхтәлиф мәншәдән олмаларына бахмајараг, онлар һәр ҝүн бирликдә мәбәддә јығышырдылар (Һв 2:46).

Нөвбәти ики груп инсана неҹә мараг ҝөстәрә биләрсиниз?

  • Әразисиндә јашајан әҹнәбиләрә

  • Јығынҹағыныздакы әҹнәби баҹы-гардашлара