Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | МӘСӘЛЛӘР 27—31

Мүгәддәс Китаб јахшы гадынын тәрифини верир

Мүгәддәс Китаб јахшы гадынын тәрифини верир

Мәсәлләр 31-ҹи фәсилдә Ләмуил падшаһын анасынын она вердији өјүдләр јазылыб. Анасы падшаһа һансы гадынын јахшы һәјат јолдашы ола биләҹәјини баша салыр.

Јахшы гадын етибарлыдыр

31:10—12

  • Аиләнин вердији гәрарларда онун да әвәзсиз пајы вар, бунунла белә, о, итаәткарлығы јаддан чыхармыр

  • Әри арвадынын јахшы гәрарлар верәҹәјинә инаныр вә ондан һәр шеј үчүн иҹазә истәмәсини тәләб етмир

Јахшы гадын гочагдыр

31:13—27

  • О, евдә јемәјин олмасы, аиләсинин тәмиз вә сәлигәли ҝејинмәси үчүн пула гәнаәт едир, бәдхәрҹ дејил

  • О, зәһмәткешдир вә ҝеҹә-ҝүндүз аиләсинин гајғысына галыр

Јахшы гадын руһән јеткиндир

31:30

  • О, Аллаһдан горхур вә Онунла сых мүнасибәти вар