Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Әри.. шәһәр дарвазасында јахшы танынар»

«Әри.. шәһәр дарвазасында јахшы танынар»

Јахшы арвад әринә јахшы тәсир едир. Падшаһ Ләмуилин ҝүнләриндә јахшы гадынын әри «шәһәр дарвазасында» јахшы танынырды (Мс 31:23). Бу ҝүн исә һөрмәт газанмыш кишиләр ағсаггал вә јығынҹаг хидмәтчиси кими хидмәт едирләр. Әҝәр аиләлидирләрсә, онларын бу мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәләри, әсасән, арвадларынын нүмунәви давранышындан вә дәстәјиндән асылыдыр (1Тм 3:4, 11). Бу ҹүр гадынлар тәкҹә әрләри үчүн јох, бүтүн јығынҹаг үчүн гијмәтлидирләр.

Јахшы гадын нөвбәти үсулларла әринә дајаг олур:

  • хош сөзләри илә она гол-ганад верир (Мс 31:26);

  • онун јығынҹаға, руһани ишләрә вахт ајырмасына етираз етмир (1Ск 2:7, 8);

  • малпәрәст дејил (1Тм 6:8);

  • јығынҹаға аид мәхфи шејләри сорушмур (1Тм 2:11, 12; 1Бт 4:15).