Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Өзүнү бағышламағы баҹар

Өзүнү бағышламағы баҹар

Бәзән Јеһованын бизи бағышладығыны билсәк дә, өзүмүз өзүмүзү бағышлаја билмирик. Бунунла бағлы 2016-ҹы илдә кечирилән «Јеһоваја садиг галын» адлы реҝионал топлантыда өзүнә видео дахил едән нитг сөјләнмишди. Һәмин видеоја «JW Либрарј» тәтбигетмәсинин васитәсилә јенидән бахын вә ашағыдакы суаллара ҹаваб верин:

  • Сонја баҹы нечә мүддәт иди ки, јығынҹагдан кәнар едилмишди?

  • Ағсаггаллар Сонја баҹыја һансы ајәни охудулар вә бу она неҹә тәсир ҝөстәрди?

  • Баҹынын бәрпа олундуғуну ешидән јығынҹаг үзвләри она неҹә мүнасибәт ҝөстәрди?

  • Сонја баҹыны һансы һиссләр чулғајырды вә атасы она неҹә көмәк етди?