Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

26 феврал — 4 март

МӘТТА 18, 19

26 феврал — 4 март
 • Нәғмә 121 вә дуа

 • Ҝириш сөзләр (3 дәг. вә ја аз)

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

 • «Һеч кими ҝүнаһа сүрүкләмә» (10 дәг.)

  • Мт 18:6, 7. Биз кимисә бүдрәтмәк истәмирик (nwtsty-E әлавә изаһат вә медиа)

  • Мт 18:8, 9. Кимисә ҝүнаһа сүрүкләјәҹәк әмәлләрдән узаг дурмалыјыг (nwtsty-E әлавә изаһат вә лүғәт: «Һинном вадиси»)

  • Мт 18:10. Бизим кимисә ҝүнаһа сүрүкләмәјимиз Јеһованын ҝөзүндән јајынмыр (nwtsty-E әлавә изаһатw10-E 1/11 с. 16)

 • Һикмәт хәзинәсиндән инҹиләр (8 дәг.)

  • Мт 18:21, 22. Бизә гаршы ҝүнаһ едән инсаны нечә дәфә бағышламалыјыг? (nwtsty-E әлавә изаһат)

  • Мт 19:7. «Талаг кағызы»нын мәгсәди нә иди? (nwtsty-E әлавә изаһат вә медиа)

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән Јеһова һагда нә өјрәндиниз?

  • Бу һәфтәки Мүгәддәс Китаб мүталиәниздән даһа һансы инҹиләри тапдыныз?

 • Мүгәддәс Китаб гираәти (4 дәг. вә ја аз). Мт 18:18—35

СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

 • Үчүнҹү сөһбәт (3 дәг. вә ја аз). Биринҹи сәһифәдә јерләшән сөһбәт планындан истифадә ет.

 • Дөрдүнҹү сөһбәт (3 дәг. вә ја аз). Охујаҹағын ајәни вә тәклиф едәҹәјин тәлим нәшрини өзүн сеч.

 • Мүгәддәс Китаб дәрси (6 дәг. вә ја аз). bhs с. 26, абз. 18—20. Шаҝирдин үрәјинә јол тапмаға чалыш.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

 • Нәғмә 90

 • «Кимисә бүдрәдән бир иш ҝөрмәјин» (2Кр 6:3) (9 дәг.). Видеону ҝөстәр.

 • Анма мәрасими илә бағлы мартын 3-дән башланан кампанија (6 дәг.). «Иш дәфтәри»нин 2016-ҹы ил феврал сајынын 8-ҹи сәһифәсиндәки мәгаләјә әсасланан нитг. Анма мәрасими үчүн дәвәтнамәләр динләјиҹиләрә пајланылдыгдан сонра онун мәзмунуну нәзәрдән кечир. Һәмчинин вурғула ки, 2018-ҹи ил мартын 19-дан башланан һәфтәдә «Иса Мәсиһ — билдикләримиз вә билмәдикләримиз» адлы хүсуси мәрузә сөјләниләҹәк. Бу, инсанларда анма мәрасиминә мараг јарадаҹаг. Мәгсәдимиз саһәмиздәки һәр кәси бу мәрасимә дәвәт етмәкдир.

 • Мүгәддәс Китаб дәрси (30 дәг.). jy фәс. 106

 • Бу вә нөвбәти һәфтәдәки програмын иҹмалы (3 дәг.)

 • Нәғмә 133 вә дуа