Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘШИЈА 52—57

Мәсиһ бизә ҝөрә изтираб чәкди

Мәсиһ бизә ҝөрә изтираб чәкди

«Она һәгарәт едирдиләр, ондан ҝен ҝәзирдиләр... Биз исә елә билирдик, ону Аллаһ вуруб, дәрдә, бәлаја дүчар едиб»

53:3—5

  • Иса Мәсиһә һәгарәт едир, ону күфр сөјләмәкдә ҝүнаһландырырдылар. Бәзиләри дүшүнүрдү ки, онун башына ҝәләнләр Аллаһын ҹәзасы иди

«Ону әзаба... дүчар етмәк Јеһоваја мәгбул иди... Јеһованын истәји онун васитәсилә һәјата кечәҹәк»

53:10

  • Сөзсүз, Јеһова үчүн Иса Мәсиһин өлүмүнү изләмәк чох ағыр иди. Анҹаг онун там шәкилдә садиг галдығыны ҝөрмәк Јеһованы севиндирирди. Иса Мәсиһин өлүмү Аллаһын хидмәтчиләринин садиглији илә бағлы Шејтанын ирәли сүрдүјү иддиаја лајигли ҹаваб олду вә бу, төвбә едән бүтүн инсанлара фајда ҝәтирди. Бунунла да «Јеһованын истәји» һәјата кечди