Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Үмидинизә севинин

Үмидинизә севинин

Үмид лөвбәр кимидир (Иб 6:19). О, иманымызы «фыртына» заманы гәзаја уғрамагдан горујур (1Тм 1:18, 19). Мәјуслуг, мадди итки, узун сүрән хәстәлик, јахынымызын өлүмү вә ја сәдагәтимизи сынаға чәкән диҝәр тәһлүкәләр иманымызы сарсыдан «фыртына» ола биләр.

Иман вә үмидин сајәсиндә биз вәд едилмиш мүкафаты ајдын ҝөрүрүк (2Кр 4:16—18; Иб 11:13, 26, 27). Үмидимиз истәр ҝөјдә, истәр јер үзүндә јашамаг олсун, һәр биримиз Аллаһын Кәламында јазылмыш вәдләр үзәриндә дүшүнмәклә ону даим мөһкәмләндирмәлијик. Бунун сајәсиндә сынаглар заманы севинҹимизи итирмәјәҹәјик (1Бт 1:6, 7).

«ҮМИДИНИЗӘ СЕВИНИН» АДЛЫ ВИДЕОЈА БАХДЫГДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРА ҸАВАБ ВЕРИН:

  • Нәјә ҝөрә Муса пејғәмбәр бу саһәдә ҝөзәл нүмунәдир?

  • Аилә башчысынын үзәринә һансы мәсулијјәт дүшүр?

  • Аиләви ибадәтиниздә һансы мөвзулары мүзакирә едә биләрсиниз?

  • Үмид сынаглара синә ҝәрмәјинизә неҹә көмәк едә биләр?

  • Сиз нәји сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз?