Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘШИЈА 17—23

Сәлаһијјәтиндән суи-истифадә едән инсан өзүнү учурума апарыр

Сәлаһијјәтиндән суи-истифадә едән инсан өзүнү учурума апарыр

Сәбна еһтимал ки, Һизгијјәнин сарајында ешикағасы иди. О, падшаһдан сонра икинҹи адам иди, буна ҝөрә дә ондан чох шеј ҝөзләнилирди.

22:15, 16

  • Сәбна Јеһованын халгына хидмәт етмәли иди

  • О, анҹаг өзүнү уҹалтмағы дүшүнүрдү

22:20—22

  • Јеһова Сәбнанын сәлаһијјәтини әлиндән алыб Әлјакимә верди

  • Әлјакимә Давуд евинин ачары верилди. Бу ачар сәлаһијјәти тәмсил едирди

Дүшүнүн: Сәбна өз сәлаһијјәтиндән башгаларынын рифаһы үчүн неҹә истифадә едә биләрди?