Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  декабр 2016

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Илаһи тәлим нифрәтә галиб ҝәлир

Илаһи тәлим нифрәтә галиб ҝәлир

Јеһова Аллаһ инсанлар арасында фәрг гојмур (Һв 10:34, 35). О, «һәр халга, һәр тајфаја, һәр үммәтә вә һәр дилә» мәнсуб адамлары гәбул едир (Вһ 7:9). Буна ҝөрә дә јығынҹагда кимисә кимдәнсә үстүн тутмаг, кимәсә гәрәзли јанашмаг јолверилмәздир (Јг 2:1—4). Илаһи тәлимин сајәсиндә арамызда меһрибанчылыг вар, бир-биримизин неҹә дәјишдијинин шаһиди олуруг (Әш 11:6—9). Үрәјимиздән нифрәти, гәрәзи көкүндән чыхарыб атмаг үчүн етдијимиз ҹәһдләр ҝөстәрир ки, биз Јеһова Аллаһа бәнзәмәјә чалышырыг (Еф 5:1, 2).

«ҸОНИ ВӘ ҜИДЕОН. БИР ЗАМАН ДҮШМӘН ИДИЛӘР, ИНДИ ИСӘ ГАРДАШ» АДЛЫ ВИДЕОЈА БАХАНДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРЫ ҸАВАБЛАНДЫР:

  • Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, илаһи тәлим инсанларын ајры-сечкилији, нифрәт вә гәрәзи арадан галдырмаг үчүн етдији ҹәһдләрдән үстүндүр?

  • Бизим бејнәлхалг гардашлығымызда сәни ән чох валеһ едән нәдир?

  • Арамызда бирлији горумаг Јеһова Аллаһы неҹә уҹалдыр?