Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘШИЈА 11—16

Дүнја Јеһова барәдә биликлә долаҹаг

Дүнја Јеһова барәдә биликлә долаҹаг

Бу пејғәмбәрлик исраиллиләрин дөврүндә неҹә јеринә јетди?

  • Исраиллиләр нә Бабил әсарәтиндән өз јурдларына гајыданда, нә дә ки бәрпа едилмиш торпагларында јашајанда вәһши һејванлардан вә ја гәддар инсанлардан горхмалы дејилдиләр (Үз 8:21, 22).

Бу пејғәмбәрлик бизим ҝүнләрдә неҹә јеринә јетир?

  • Јеһова барәдә билик инсанлары дәјишир. Гәддар инсанлар сүлһпәрвәр олублар. Бу билик сајәсиндә Аллаһын халгы арасында меһрибанчылыг вар.

Бу пејғәмбәрлик ҝәләҹәкдә неҹә јеринә јетәҹәк?

  • Ҝәләҹәкдә бүтүн дүнја Аллаһын әзәли нијјәтинә ујғун олараг тәһлүкәсизлијин, сүлһүн һөкм сүрдүјү Ҹәннәтә чевриләҹәк. Нә инсанлардан, нә дә һејванлардан горхмаға еһтијаҹ олмајаҹаг.

Јеһова барәдә билик Булусу дәјишди

  • Һәвари Булус фәриси олдуғу вахтларда залым адам иди (1Тм 1:13).

  • Јеһова барәдә билик ону тамамилә дәјишди (Кл 3:8—10).