Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | МӘТТА 4, 5

Мәсиһин Дағүстү вәзиндәки хәзинә

Мәсиһин Дағүстү вәзиндәки хәзинә

5:3

Аллаһа еһтијаҹыныз олдуғуну дәрк едирсиниз?

«Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр» ифадәси һәрфи мәнада «мүгәддәс руһ диләнәнләр» мәнасыны верир (Мт 5:3; һаш.). Ашағыдакылары етмәклә Аллаһын көмәјинә еһтијаҹ дујдуғумузу ҝөстәрмиш олаҹағыг:

  • һәр ҝүн Мүгәддәс Китабы охумагла

  • јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмаг вә иштирак етмәклә

  • нәшрләримизи вә вахт имкан вердикҹә, сајтымызда јерләшән мәлуматлары охумагла

  • JW телевизијасынын ајлыг програмына бахмагла

Аллаһын бәхш етдији руһани немәтләрдән даһа чох фајдаланмаг үчүн даһа нә едә биләрәм?