Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | МӘТТА 10, 11

Иса инсанлара тәравәт верирди

Иса инсанлара тәравәт верирди

11:28—30

«Бојундуруғум раһатдыр»

Иса дүлҝәр олдуғу үчүн бојундуруғу неҹә дүзәлтмәји билирди. Ола билсин, о, бојундуруғу әски вә ја дәри илә сарыјырды ки, ону дашымаг раһат олсун. Вәфтиз оларкән биз Исанын бојундуруғуну ҝөтүрүрүк, јәни онун шаҝирди олуруг. Бунунла да үзәримизә чәтин иш вә мәсулијјәтләр ҝөтүрмүш олуруг. Лакин, ејни заманда бу, бизә тәравәт ҝәтирир вә нәтиҹәдә чохлу немәтләр газанырыг.

Вәфтиз оландан бәри һансы немәтләри алмысан?