Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Һеч нә зај олмады

Һеч нә зај олмады

Иса 5000 кишини, чохлу гадын вә ушағы мөҹүзәви сурәтдә једирәндән сонра шаҝирдләринә деди: «Артыг галан тикәләри јығын ки, һеч нә зај олмасын» (Јһ 6:12). Иса Јеһованын вердији немәти гијмәтләндирирди, гојмурду ки, нә исә зај олсун.

Рәһбәрлик Шурасы да Исадан нүмунә ҝөтүрәрәк ианәләрдән ағылла истифадә едир. Мәсәлән, Уорвикдәки (Нју-Јорк) баш идарәнин иншасы үчүн гардашлар елә лајиһәләр сечибләр ки, ианәләр дүзҝүн шәкилдә хәрҹләнсин.

ҺЕЧ НӘЈИН ЗАЈ ОЛМАМАСЫ ҮЧҮН НӘ ЕДӘ БИЛӘРИК? МӘСӘЛӘН,..