Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нүмунә тәгдиматлар

Нүмунә тәгдиматлар

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ»

Суал: Сизҹә, мәләкләр бу ҝүн бизә көмәк едир?

Ајә: Иб 1:14

Тәклиф: «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бу сајында мәләкләр барәдә Мүгәддәс Китаба әсасланан мәлумат јазылыб. Орада һәмчинин мәләкләрин бизә неҹә көмәк етдији барәдә охуја биләрсиниз.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ТӘЛИМ ВЕР

Суал: Бәзи инсанлар Мүгәддәс Китабын елмә зидд олдуғуну дүшүнүр. Бәс сиз нә дејәрдиниз?

Ајә: Әш 40:22

Һәгигәт: Мүгәддәс Китаб елми мөвзуларда олдугҹа дәгигдир.

ИБАДӘТ ҜӨРҮШҮНӘ ДӘВӘТНАМӘ (inv)

Тәклиф: Мән сизи Мүгәддәс Китаба әсасланмыш мәрузәни динләмәјә дәвәт етмәк истәјирәм. Бу мәрузә бизим ибадәт евимиздә сөјләниләҹәк. [Дәвәтнамәни вер, ибадәт евинин үнваныны, һәфтәсону кечирилән ҝөрүшүн вахтыны вә мәрузәнин адыны гејд ет.]

Суал: Ибадәт ҝөрүшләримизин неҹә кечирилдијини билмәк истәјәрдиниз? [Мүнасибдирсә, «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видеону ҝөстәр.]

ӨЗ ТӘГДИМАТЫНЫ ҺАЗЫРЛА

Бу тәгдиматлары нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдиматынызы һазырлајын.