Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Баҹылар кишини ибадәт ҝөрүшүнә дәвәт едир (Кук адалары)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Сентјабр 2017

Нүмунә тәгдиматлар

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы вә Мүгәддәс Китабын елми мәсәләләрдә дәгиг олдуғуну илә бағлы нүмунә тәгдиматлар. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдиматыны һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Пак ибадәт бәрпа олунду!

Һизгијалын мәбәд барәдә ҝөрдүјү вәһј әсирликдә олан јәһудиләрә үмид верирди ки, пак ибадәт бәрпа олунаҹаг.

ЛЫВЫНҜ АС ҸҺРЫСТЫАНС

Нәјә ҝөрә пак ибадәт сизин үчүн әзиздир?

Јашадығымыз ахырзаман адланан бу дөврдә пак ибадәт бәрпа олуб. Јеһова Аллаһы танымаг вә Она ибадәт етмәк бөјүк шәрәфдир. Бәс сиз нә дәрәҹәдә тез-тез бу барәдә дүшүнүрсүнүз?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Бәрпа олунмуш дијарда Исраил халгынын алдығы немәтләр

Һизгијалын мәбәд барәдә алдығы вәһј пак ибадәтин бәрпа олунаҹағыны тәсдиг етди вә бу вәһј халгын арасында мүтәшәккиллијин, әмәкдашлығын вә тәһлүкәсизлијин олаҹағыны билдирирди.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова Аллаһ Она садиг галанлара мүкафат верир

Үч ибрани ҝәнҹин нүмунәси бизи Јеһова Аллаһа садиг галмаға тәшвиг едир.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Садиг ол. Ширникләндириҹи тәсирләрлә үзләшәндә

Иса Мәсиһ сынаглар заманы Аллаһа садиглијини горуду. Гејри-камил инсан Аллаһын јолундан дөнмәјә тәһрик олунанда Она саги гала биләрми?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһоваја садиг галын. Гоһумунуз јығынҹагдан кәнар олунанда

Гоһумумуз јығынҹагдан кәнар олунанда Јеһоваја олан садиглијимиз сынаныр. Бәс Јеһоваја садиглијимизи горумаға бизә нә көмәк едә биләр?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Сизи ибадәтдән һеч нә сахламыр?

Дәнјал пејғәмбәр Аллаһа мүнтәзәм ибадәт едирди. Һеч нә ону ибадәтдән сахлаја билмирди.

ЛЫВЫНҜ АС ҸҺРЫСТЫАНС

Онлара ибадәтдә сабит галмаға көмәк един

Јени тәблиғчијә лап әввәлдән тәблиғ ишиндә мүнтәзәм вә һәвәсли олмағы өјрәдин. Шаҝирдинизә мәһарәтли тәблиғчи олмаға көмәк един.